Prenovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin se nahaja na naslovu: http://prostor3.gov.si/ETN-JV/.
Prosimo, popravite si bližnjice.